Sag C-154/03: Sag anlagt den 3. april 2003 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Irland