EFTAn Tuomioistuin - Tuomioistuimen neuvoa-antava lausunto 14 päivänä kesäkuuta 2001 asiassa E-4/00 (Liechtensteinin ruhtinaskunnan hallintotuomioistuimen pyyntö saada neuvoa-antava lausunto): Johann Brändle (Sijoittautumisvapaus - Ainoaa vastaanottoa koskeva sääntö - Perustelu yleiseen etuun liittyvillä painavilla syillä) (Työjärjestyksen 27 artiklan 5 kohdan nojalla ainoastaan englannin- ja saksankieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)