ΕΖΕΣ-Δικαστήριο - Συμβουλευτική γνώμη του Δικαστηρίου της 14ης Ιουνίου 2001 στην υπόθεση Ε-4/00 (Αίτηση συμβουλευτικής γνώμης του Διοικητικού Δικαστηρίου του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν): Dr Johann Brändle (Δικαίωμα εγκατάστασης — Κανόνας περί αποκλειστικής απασχόλησης — Αιτιολόγηση λόγω υπέρτατου γενικού συμφέροντος) (Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 5 του κανονισμού διαδικασίας, τα κείμενα στην αγγλική και γερμανική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)