EFTA-Domstolen - Domstolens rådgivende udtalelse af 14. juni 2001 i sag E-4/00 (forelagt til rådgivende udtalelse af Forvaltningsdomstolen i Fyrstendømmet Liechtenstein): Dr. Johann Brändle (Etableringsretten — Regel om én praksis — Begrundet i tvingende almene hensyn) (Ifølge artikel 27, stk. 5, i procesreglementet er kun den engelske og den tyske udgave autentisk)