2002/966/EF: Afgørelse nr. 3/2002 truffet af Associeringsrådet EU-Litauen den 25. oktober 2002 om fastlæggelse af vilkårene og betingelserne for Litauens deltagelse i EF-programmet Fiscalis