Meddelelse om ikke at modsætte sig en anmeldt fusion (Sag COMP/M.2204 — Endesa/Telecom Italia/Union Fenosa/Auna) (EØS-relevant tekst)