2003/714/EF: Rådets afgørelse af 2. oktober 2003 om beskikkelse af et medlem af Regionsudvalget