Lov om aendring af lov om miljo og genteknologi ref: Lov n° 384 du 06/06/2002