2003/98/EF: Afgørelse nr. 5/2002 truffet af Det Fælles Råd EF-Mexico den 24. december 2002 vedrørende bilag III til afgørelse nr. 2/2000 truffet af Det Fælles Råd EF-Mexico den 23. marts 2000 om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoder for administrativt samarbejde