Oversigt over fællesskabsbeslutninger om tilladelse til markedsføring af lægemidler fra 15. juni til 15. juli 2002 (Beslutning(er) truffet i medfør af artikel 34 i Rådets direktiv 2001/83/EF eller artikel 38 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF)