Kommissionens forordning (EF) nr. 89/2003 af 17. januar 2003 om fastlæggelse af, i hvilket omfang ansøgninger om udstedelse af eksportlicenser indgivet i januar 2003 for oksekødsprodukter, der nyder særbehandling ved indførsel til et tredjeland, kan imødekommes