Rådets afgørelse af 28. februar 2002 om udnævnelse af et medlem af Det Rådgivende Udvalg for Euratoms Forsyningsagentur