Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (viides jaosto) 10 päivänä heinäkuuta 2001 asiassa C-86/00 (Amtsgericht Heidelbergin esittämä ennakkoratkaisupyyntö), HSB-Wohnbau GmbH (Ennakkoratkaisupyyntö – Yhtiön kotipaikkamuutoksen merkintä kaupparekisteriin – Yhteisöjen tuomioistuimen toimivallan puuttuminen)