Domstolens kendelse (Femte Afdeling) af 10. juli 2001 i sag C-86/00, HSB-Wohnbau GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Amtsgericht Heidelberg) ("Præjudiciel forelæggelse — registrering i handelsregistret af et selskabs forlæggelse af sit hjemsted — Domstolens manglende kompetence")