Statsstøtte — Grækenland — Støtteforanstaltning C 40/2002 (ex N 513/01) — Støtte til Hellenic Shipyards — Opfordring til at fremsætte bemærkninger efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2 (EØS-relevant tekst)