Uredba Komisije (ES) št. 1947/2002 z dne 31. oktobra 2002 o spremembi Uredbe (ES) št. 3223/94 o podrobnih pravilih za izvajanje uvoznih režimov za sadje in zelenjavo