Komisjoni määrus (EÜ) nr 1947/2002, 31. oktoober 2002, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike rakenduseeskirjade kohta