Kommissionens forordning (EF) nr. 1947/2002 af 31. oktober 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 3223/94 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager