SKRIFTLIG FRÅGA E-1236/01 från Reimer Böge (PPE-DE) till kommissionen. Djurskydd vid transport: uppföljande åtgärder med anledning av kommissionens rapport.