KIRJALLINEN KYSYMYS E-1236/01 esittäjä(t): Reimer Böge (PPE-DE) komissiolle. Eläinten suojeleminen kuljetuksen aikana: komission kertomuksen seurantatoimet.