Meddelelse fra Kommissionen i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 — Det Forenede Kongeriges ændring af en forpligtelse til offentlig tjeneste for så vidt angår ruteflyvning mellem Stornoway og Benbecula (EØS-relevant tekst)