SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-0636/00 af Nelly Maes (Verts/ALE) til Rådet. Genbefolkning af nordlige regioner i Grækenland, hvor mindretal af makedonisk og tyrkisk oprindelse lever.