Regionsudvalgets udtalelse om: "Beretning fra Kommissionen Bedre lovgivning 2002", og "Meddelelse fra Kommissionen om bedre og enklere lovgivningsmæssige rammer"