2002/243/EF: Kommissionens beslutning af 25. marts 2002 om ændring af beslutning 2001/925/EF og 2002/33/EF for at forlænge og justere visse beskyttelsesforanstaltninger og nærmere betingelser med hensyn til klassisk svinepest i Spanien (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2002) 1207)