SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-0057/03 af Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) til Kommissionen. EU's fiskeriaftaler med Marokko i fortsættelse af dette lands tilbud om at give fiskerilicenser til 64 fartøjer fra Galicien og andre spanske regioner.