Балансирана и прогресивна търговска политика с цел извличане на ползите от глобализацията