Mål T-372/20: Överklagande ingett den 15 juni 2020 – Dermavita Company/EUIPO – Allergan Holdings France (JUVEDERM)