Vec T-372/20: Žaloba podaná 15. júna 2020 – Dermavita Company/EUIPO – Allergan Holdings France (JUVEDERM)