Cauza T-372/20: Acțiune introdusă la 15 iunie 2020 – Dermavita Company/EUIPO – Allergan Holdings France (JUVEDERM)