Lieta T-372/20: Prasība, kas celta 2020. gada 15. jūnijā – Dermavita Company/EUIPO – Allergan Holdings France (“JUVEDERM”)