Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1250 της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 2019, για την υποβολή ορισμένων εισαγωγών σωλήνων κάθε είδους από όλκιμο χυτοσίδηρο (που είναι επίσης γνωστός ως χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη) καταγωγής Ινδίας σε καταγραφή, σε συνέχεια της επανέναρξης της έρευνας με σκοπό την εφαρμογή των αποφάσεων της 10ης Απριλίου 2019 στις υποθέσεις T-300/16 και T-301/16, όσον αφορά τους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) 2016/387 και (ΕΕ) 2016/388 για την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού και οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές σωλήνων κάθε είδους από όλκιμο χυτοσίδηρο (που είναι επίσης γνωστός ως χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη) καταγωγής Ινδίας