Kommissionens forordning nr. 669/67/EØF af 28. september 1967 om visse gennemførelsesbestemmelser vedrørende eisportrestitutioner for ris