Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde#TREDJE DEL - UNIONENS INTERNE POLITIKKER OG FORANSTALTNINGER#AFSNIT V - ET OMRÅDE MED FRIHED, SIKKERHED OG RETFÆRDIGHED#Kapitel 2 - Politikkerne for grænsekontrol, asyl og indvandring#Artikel 77(tidl. artikel 62 i TEF)