Tarybos reglamentas (EB) Nr. 55/2008 2008 m. sausio 21 d. įvedantis autonomines prekybos lengvatas Moldovos Respublikai ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 980/2005 bei Komisijos sprendimą 2005/924/EB