Skriftlig forespørgsel E-5076/08 af Bart Staes (Verts/ALE) til Kommissionen. Opfølgning på beslutning P6_TA(2007)0432 om konsekvenserne af aftalen mellem Fællesskabet, medlemsstaterne og Philip Morris