Kohtuasi T-135/19: Üldkohtu 6. veebruari 2020. aasta otsus – Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals versus EUIPO – Dalmat (LaTV3D) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu sõnamärgi LaTV3D taotlus – Varasem riigisisene sõnamärk TV3 – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Teenuste sarnasus – Tähiste sarnasus – Eristusvõime – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)