Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 105/2014 af 16. maj 2014 om ændring af bilag XXI (Statistikker) til EØS-aftalen