Kawża C-736/18 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-23 ta’ April 2020 – Gugler France vs Alexander Gugler, L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) (Appell – Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Trade mark figurattiva li tinkludi l-element verbali GUGLER – Applikazzjoni għal dikjarazzjoni ta’ invalidità mressqa minn Gugler France SA – Rabta ekonomika bejn l-applikant għal dikjarazzjoni ta’ invalidità u l-proprjetarju tat-trade mark ikkontestata – Assenza ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni)