Sprawa T-111/20: Skarga wniesiona w dniu 19 lutego 2020 r. – PT Wilmar Bioenergi Indonesia i in./Komisja