2008/698/EK: A Bizottság határozata ( 2008. augusztus 8.) a törzskönyvezett lovaknak Dél-Afrikából a Közösségbe való ideiglenes beléptetéséről és behozataláról (az értesítés a C(2008) 4211. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)