2008/698/EÜ: Komisjoni otsus, 8. august 2008 , registreeritud hobuste ajutise impordi ja impordi kohta ühendusse Lõuna-Aafrika Vabariigist (teatavaks tehtud numbri K(2008) 4211 all) (EMPs kohaldatav tekst)