Meddelelse fra Kommissionen i henhold til artikel 4, stk. 17, i protokol 1 til den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og SADC-ØPA-landene om definitionen af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og metoderne for administrativt samarbejde — Anmeldelse af fortegnelsen over materialer med oprindelse i Sydafrika, som ikke kan importeres direkte til EU told- og kvotefrit, og for hvilke kumulation efter artikel 4, stk. 2, i den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og SADC ikke finder anvendelse