Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9619 – CDC/EDF/ENGIE/La Poste) (Text av betydelse för EES) 2020/C 238/04