Klausimas raštu E-004005/11 Heide Rühle (Verts/ALE) Komisijai. Reglamento (EB) Nr. 1222/2009 6 straipsnio formuluotės „pasirinkti iš skirtingų padangų“ patikslinimas