KONSOLIDERET UDGAVE AF TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION #PROTOKOLLER#Protokol (nr. 30) om anvendelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder i Polen og i Det Forenede Kongerige