Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2161 z dne 18. decembra 2020 o začetku preiskave glede možnega izogibanja protidampinškim ukrepom, uvedenim z Izvedbeno uredbo (EU) 2019/915 za uvoz nekaterih aluminijastih folij v zvitkih s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, z uvozom nekaterih aluminijastih folij v zvitkih, poslanih iz Tajske ne glede na to, ali so deklarirane kot s poreklom iz Tajske ali ne, ter o registraciji takega uvoza