Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2161 al Comisiei din 18 decembrie 2020 de deschidere a unei anchete privind o eventuală eludare a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/915 la importurile de anumite folii de aluminiu în rulouri originare din Republica Populară Chineză prin importuri de anumite folii de aluminiu în rulouri expediate din Thailanda, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Thailanda, și de supunere a acestor importuri la înregistrare