Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2161 (2020. gada 18. decembris), ar ko sāk izmeklēšanu par antidempinga pasākumu, kuri ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/915 noteikti Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes konkrētas alumīnija folijas ruļļu importam, iespējamo apiešanu, importējot konkrētu alumīnija foliju, kas nosūtīta no Taizemes, neatkarīgi no tā, vai tai ir deklarēta Taizemes izcelsme, un ar ko uz šādu importu attiecina reģistrāciju