Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/2161 2020 m. gruodžio 18 d. kuriuo inicijuojamas tyrimas dėl galimo antidempingo priemonių, nustatytų Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/915 tam tikrai importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės į ritinius suvyniotai aliuminio folijai, vengimo importuojant iš Tailando siunčiamą tam tikrą į ritinius suvyniotą aliuminio foliją, deklaruojamą arba nedeklaruojamą kaip Tailando kilmės, ir įpareigojama tokius importuojamus produktus registruoti