Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2161, annettu 18 päivänä joulukuuta 2020, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen alumiinifoliorullien tuonnissa täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/915 käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä tiettyjen alumiinifoliorullien tuonnilla Thaimaasta riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Thaimaa, koskevan tutkimuksen vireillepanosta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta